Öppettider

Måndag-Fredag 07:00-17:00

Lördagar 09:00-13:00 (v27-31 lördagsstängt)

Derome förvärvar Bjurströms Trä

Derome Byggvaror & Träteknik förvärvar Bjurströms Trä med anläggningar i Uddevalla, Lysekil och på Orust.

Läs mer på Deromes hemsida.

Derome utökar

Orustbornas val av bygghandel

1933 blev landsvägen mellan Tvet och Lyresund klar och 1935 startade Ejnar Abrahamsson verksamheten i Vasseröd med att såga stockar till brädor och plank, samt att sälja skivmaterial och hyvlat trä. En fraktbåt ombesörjde transporterna till och från sågen, bilfrakt inhyrdes när så behövdes. Den första lastbilen anskaffades 1948 och sortimentet utökades allt mer åren efter kriget.

Bertil Abrahamsson började 1962 och 1969 bildades Ejnar Abrahamsson AB, det bolag som drev rörelsen vidare. Sågning av stock avtog och 1973 monterades sågramen ned. Den bearbetning som nu görs är endast anpassning av udda mått. Idag bedrivs verksamheten av Bjurströms Trä.